யார் இந்த மைத்ரிபால சிரிசேன?

இலங்கையின் புதிய சனாதிபதி அல்லது அதிபராகத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள மைத்திரிபால சிரிசேனவை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு சிறிய காணொளிப் பதிவு.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.