காதலி வேண்டாம் காதலி

இளைஞர்கள் காதலி இல்லை என்று ஏங்கும் வேளையில் காதலி இல்லாவிட்டால் என்ன என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று விளக்குகின்றேன் பாருங்கள்.

  1. நேரம் மீதமாகும்
  2. நன்றாக நித்திரை கொள்ளலாம்
  3. மிஸ் கால் வந்தால் அதைப்பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை
  4. எந்த உணவு விடுதியிலும் சாப்பிடலாம்
  5. நடுராத்திரியில் அலுப்படிக்கும் எஸ்.எம்.எஸ் வராது
  6. எல்லா பொண்ணுங்களோடையும் கதைக்கலாம்
  7. அட்வைஸ் பண்ணி அறுக்க யாரும் இருக்கமாட்டாங்க
  8. எங்கேயும் யாரோடையும் போகலாம்
  9. எப்படி அழகாக உடை உடுத்துகின்றேனா எனக் கவலைப்படத் தேவையில்லை
  10. பழைய புளித்துப்போன பகிடிகளைக் கேட்கத்தேவையில்லை

இப்ப சொல்லுங்கள் இப்பவும் உங்களுக்கு கேள் ஃபிரண்ட் தேவையா???

“எனக்கொரு கேள் பிரண்ட் தேவையில்லையாடா” இப்பவே பாடத்தொடங்குங்கள்!!!!

கையைச் சுட்ட பிளாக்கர் பீட்டா!

புதிய வலைப்பதிவு ஆரம்பிக்க காரணம் பிளாக்கர் பீட்டா செய்த குளறு படிகளே. என்னுடன் நன்கு உழைத்துக்கொண்டு இருந்த பிளாக்கரை ஒரு நாள் நான் தேவையில்லாமல் பீட்டா பிளாக்காராக மாற்றினேன். அன்றுதான் என் பிளாக்கரை சனி பிடித்துக்கொண்டது. இன்று கடும் தொழில் நுட்பச்சிக்கல்களால் அந்த வலைப்பதிவைக் கைவிட்டு புதிய வலைப்பதிவை ஆரம்பித்துள்ளேன். பழைய வலைப்பதிவில் இருக்கும் கட்டுரைகளை இங்கு மெல்ல மெல்ல மாற்றிய பின அந்த வலைப்பதிவை அழிக்கும நோக்கம் உள்ளது. ஆகவே மயூரெசனின் புதிய வலைப்பதிவு http://tamizhblog.blogspot.com

பிளாக்கரும் சரி தமிழ் மணமும் சரி எனக்கு உதவி செய்யத் தவறி விட்டன. கடிதம் மேல் கடிதம் அனுப்பியும் எந்தப்பயனும் இல்லை. ஆகவே என்னுடைய பழைய வலைப்பதிவு http://blogmayu.blogspot.com மரணித்து விட்டதாகக் கொள்ளவும்

தமிழில் ஏதாவது எழுதும் ஆர்வத்தில் எழுதும் தமிழ் வலைப்பதிவு இது