பாகம் 3 : Node.js தமிழில்

NPM அல்லது Node Package Manager எனப்படுவது மூன்றாம் மென்பொருள் வல்லுனர்களால் எழுதப்பட்ட Module களை உங்கள் கணனியில் நிறுவ உதவுகின்றது. உங்களுக்கு வேர்ட்பிரசில் சொருகிகள் (Plugins) போல node.js ற்கு NPM உதவுகின்றது.

பொதுவாக NPM மூலம் பின்வரும் மூன்று வேலைகளைச் செய்யலாம்.

  • மூன்றாம் மென்பொருள் வல்லுனர்கள் எழுதிய மொடியூல்களைத் தொகுத்து வைக்கின்றமை
  • உங்கள் கணனியில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் மொடியூல்களை மேலான்மை செய்தல்
  • உங்கள் செயற்றிட்டத்தில் Dependancy மொடியூல்களை பதிவிறக்க உதவுகின்றது

node.js படிப்பதற்கு எதற்காக இப்போது NPM பற்றி அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என நீங்கள் கேட்கலாம். அதற்கு காரணம் உள்ளது. நீங்கள் நிஜத்தில் node.js மூலம் செயலிகளை எழுதும்போது கட்டாயம் மூன்றாம் மென்பொருள் வல்லுனர்கள் எழுதிய மொடியூல்களை பாவிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும். அப்போது NPM உங்கள் வேலையை மிகவும் இலகுவாக்கிவிடும். குறிப்பாக ஒரு மொடியூலின் எத்தனையாவது பதிப்பை பதிவிறக்க வேண்டும் போன்ற செயல்களை NPM இன் Command Prompt மூலம் வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்றலாம்.

நீங்கள் இப்போது NPM நிறுவுவதற்காக இணையத்தில் தேடத் தொடங்க வேண்டாம். புதிய node.js பதிப்பை பதிவிறக்கி நிறுவும் போது NPM கூடவே நிறவப்பட்டுவிடுவது மேலும் சிறப்பு.

NPM இன் Global மற்றும் Local முறைமை

Local முறைமையில் NPM ஐப் பயன்படுத்தும்போது, எமது கணனியின் மற்றச் செயலிகளில் எந்த மாற்றமும் நிகழ்த்தப்படமாட்டாது. தற்போது நாம் வேலைசெய்துகொண்டிருக்கும் கோப்புறையில் மட்டுமே மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படும்.

Global முறைமை இதற்கு எதிர்மாறாக கணனி முழுதும் மாறங்களை ஏற்படுத்தும். அனைத்து செயலிகளும் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகும். பொதுவாக Utilities போன்ற மொடியூல்களை Globalஇலும் மற்றைய மொடியூல்களை localஇலும் மென்பொருள் வல்லுனர்கள் பயன்படுத்துவர். இதை Global அல்லது Local இல் நிறுவுவதா என ஐயம் ஏற்பட்டால் வீண் பிரைச்சனைகளைத் தவிர்க்க Local இல் நிறுவிவிடுங்கள். ஏன் வீண் வம்பு?? 😉

உதாரணமாக Sax எனும் மொடியூலை நிறவ வேண்டும் என்றால் பின்வருமாறு நிறவிக்கொள்ளலாம். இங்கே நீங்கள் காணும் –g என்பது இந்த மொடியூல் Global முறையில் நிறுவப்படுகின்றது என்பதை காட்டுகின்றது.

நிறவுல் கட்டளை ‘npm install -g sax’

NPM 1

குறிப்பு : நீங்கள் லினக்ஸ் இயங்குதளத்தில் இருந்தால் Root பயனராக இக்கட்டளையை இயக்க வேண்டியிருக்கும்.
உ+ம் “$ sudo npm install -g sax”

அனைத்தும் செவ்வனே நிறைவேறியதும் எமது செயலியில் Sax மொடியூலைப் பினவருமாற பாவிக்கலாம்.

var sax = require('sax');

ஒரு மொடியூலை நிறவு பின்வருவதுவே அதற்கான கட்டளை

npm install 

ஒரு மொடியூலின் குறிப்பான ஒரு பதிப்பைப் பதிவிறக்க பின்வருவதே அதன் கட்டளை

npm install @

உ+ம்

npm install sax@0.2.5

NPM 2

ஒரு மொடியூலை நீக்க

npm uninstall 

அந்த மொடியூலை Global நிலையில் நீக்க

npm uninstall -g 

ஒரு மொடியூலை இயற்படுத்த

npm update 

அந்த மொடியூலை Global நிலையில் இயற்படுத்த

npm update –g 

சில மொடியூல்கள் வேறு சில மொடியூல்களில் தங்கியிருக்கும். அந்த வேளைகளில் ஒரு மொடியூலை பதிவிறக்கினால் தங்கியிருக்கும் மொடியூல்களையும் NPM உங்களுக்காகப் பதிவிறக்கித்தரும். பின்வருவதை உங்கள் Command prompt இல் இயக்கிப்பாருங்கள்.

npm install nano

அனைத்தும் முடிந்த்தும் கடைசியில் பின்வருமாறு ஒரு வரைபடம் கிடைக்கும்.

NPM 3

இதன் மூலம் nano எனும் மொடியூல் underscore, follow மற்றும் request ஆகிய மொடியூல்களில் தங்கியிருப்பதை அவதானிக்கலாம். இப்போது எங்கள் செயற்றிட்டம் இருக்கும் கோப்புறையைத் திறந்து பார்த்தால் அங்கே “node_modules” என்று இன்னுமொரு கோப்புறை இருப்பதைக்காணலாம். அதனுள்ளே நாங்கள் பதிவிறக்கிய மொடியூல்களை நீங்கள் அவதானிக்கலாம்.

package.json மூலம் தங்கியிருக்கும் மொடியூல்களை அறிவுறுத்தல்

“package.json” எனும் கோப்பினை எமது செயற்றிட்டம் இருக்கும் கோப்புறையினுள் போட்டு அதனில் தங்கியிருக்கும் மொடியூல்களை கூறிவிட்டால் போதும். NPM தானே அவற்றை தேடி நிறுவிவிடும். நாங்கள் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மொடியூலாக பதிவிறக்கிக்கொள்ளத் தேவையில்லை.

package.jason இன் உள்ளடக்கம் பொதுவாக பின்வருமாறு இருக்கும்.

{
"name" : "MyApp",
"version" : "1.0.0",
"dependencies" : {
"sax" : "0.3.x",
"nano" : "*",
"request" : ">0.2.0"
}
}

இதன் பின்னர் json.package இல் குறிப்பிட்ட மொடியூல்களைப் பதிவிறக்க பின்வரும் கட்டளையைப் பயன்படுத்தலாம்

npm install

மொடியூல்களை இயற்படுத்த பின்வரும் கட்டளையைப் பயன்படுத்தலாம்

npm update

பொறுமையாக இறுது வரை வாசித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்த பாகத்தில் ஒரு மொடியூலைப் பயன்படுத்தி ஒரு சிறிய செயலியை எழுதலாம். அதுவரை அன்புடன் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் 😉

2 thoughts on “பாகம் 3 : Node.js தமிழில்”

  1. பழைய லினக்ஸ் வெர்ஷனில் வேலை செய்வது போல் இருக்கு. உ-ம் rpm->npm

  2. ஆமாம் வடுவூர்குமார். பின்னூட்டத்திற்கு மிக்க நன்றி.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.