புதிய இடம் மாற்றப்பட்டது

இந்த வலைப்பதிவு புதிய இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதாவது எனது சொந்த தளமான http://mayuonline.com இற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் இந்த தளத்தை http://hollywood.mayuonline.com எனும் முகவரியில் காணலாம்.

பழைய முகவரிக்கு வரும் பயனர்கள் இந்த முகவரிக்கு தானே வழிமாற்றப்படுவர் 😉

Leave a Reply