32 : உலகின் தலைசிறந்த 200 பல்கலைக்கழகங்கள்.

உலகின் சிறந்த 200 பல்கலைக்கழகங்கள். வழமை போல அமெரிக்காவின் ஹாவாட் பல்கலைக்கழகம் முதல் இடத்தில் உள்ளது இரண்டாம் மூண்றாம் இடங்களில் முறையே கேம்பிரிச், ஒக்ஸ்போட் உள்ளன. இதைவிட மூன்று இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களும் முதல் 200 இடத்தினுள் உள்ளன.

கீழே கிளிக் செய்து பாருங்கள். சிங்கப்பூர் தேசியப்பல்கலைக்கழகமும் தெரிவாகியுள்ளது. வழமைபோல இலங்கையில் இருந்து ஒரு பல்கலைக்கழகமும் தெரிவாகவில்லை.

இந்தியா
1. Indian Institute of Technology
2. Indian Institute of Management
3. Jawaharlal Nehru University

சிங்கப்பூர்
1. National University of Singapore
2. Nanyang Technological University

அனைத்தையும் காண……

3 thoughts on “32 : உலகின் தலைசிறந்த 200 பல்கலைக்கழகங்கள்.”

  1. //hey, my university is in the 21st position, up by 3 position from 2005! 😉 //

    Wow you can give us a party…

Leave a Reply