16 : மம்மி 3 ம் பாகம் வெளிவருமா! (Mummy 3 Could Be on Its Way)


The Fast and the Furious இயக்குனர் Rob Cohen மம்மி 3ம் பாகத்தை இயக்க உள்ளதாகத தெரியவருகின்றது. இது பற்றிய பேச்சு வார்த்தைகள் யூனிவேர்சல் பிக்சர்சுடன் நடந்து வருகின்றது. மீண்டும் பிரமிட், எகிப்து, மம்மி என்று ஊர்வலம் வரத் தயாரா???

Leave a Reply