நன்றி 2007

ஒருவாறாக ஆண்டு 2007 நிறைவடைந்து விட்டது. இன்றிரவு புத்தாண்டு மலரப்போகின்றது. இதற்காக ஒரு பெரிய பதிவை எழுதத்தான் முதலி்ல் நினைத்தேன் என்றாலும் எல்லாரும் எழுதும் போது எதற்காக நானும் பெரிதாக எழுத வேண்டும் என்று விட்டுவிட்டேன்.

2007 ல் நடந்தவற்றை ஒரு தடவை திரும்பிப் பாருங்கள். நல்லவை கெட்டவை எல்லாம் நடந்தேறிவிட்டது. எது நடந்ததோ அது நடந்ததே. புத்தாண்டிற்கான திட்டங்களைத் தீட்டிக்கொள்ளுங்கள். 2008 முடியும் போது உங்கள் இலக்கு என்ன என்பதை உங்கள் டைரியின் முன் பக்கத்தில் குறித்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள். 2008 முடியும் போது கடைசியாக ஒரு தடவை உங்களை நீங்கள் பரீட்சித்துப் பார்க்கலாம்.

மலரும் புத்தாண்டு அனைவருக்கும் சுபீட்சத்தை பெற்றுத்தரட்டும்.

அன்புடன்,
மயூரேசன்

2 thoughts on “நன்றி 2007”

Leave a Reply