கூகிள் தளத்திற்கு பிண்ணனி படம் அமைத்தல்

கூகிள்.காம் தளத்தின் பக்கத்திற்கு பிண்ணனிப் படம் போட பல்வேறு நிரல்களும் தளங்களும் இருகின்றன. இப்போது கூகிளே இந்த வசதியை உத்தியோக பூர்வமாக தானே அறிவித்துள்ளது.

படிமுறை மிக இலகுவானது.

  1. http://www.google.com/addphoto என்ற தொடுப்பிற்குச் செல்க
  2. ஒரு படிமத்தைப் பதிவேற்றுக அல்லது இருக்கும் படிமங்களில் ஒன்றைத் தெரிவுசெய்க.

அனைத்தும் சரி. இந்த புதிய பிண்ணனி போடும் வசதி உங்களுக்குப் பிடித்துள்ளது என்று நம்புகின்றேன்.

2 thoughts on “கூகிள் தளத்திற்கு பிண்ணனி படம் அமைத்தல்”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.