ஓம் ஷாந்தி ஓம் – ஒலி விமர்சனம்

null

உலகம் முழுவதும் வெளியாகிய திரைப்படமே இந்த ஓம் ஷாந்தி ஓம். அனைவரும் விமர்சனம் இட்டு ஓய்ந்துள்ள வேளையில் இந்தப் பதிவை நான் இடுகின்றேன்!

கேட்டு இரசியுங்கள்

Leave a Reply